BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Strona główna

 • Nowa strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

  grafika wykrzyknik

  Zapraszamy na nową stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich mieszczącą się pod adresem: mopr.piekary.pl

  Więcej
 • Plakat

  Plakat
  Więcej
 • Dzień Dziecka w „Radości”

  Dzień dziecka w Radości

  Dnia 2 czerwca Seniorów z Klubu Seniora „Radość” odwiedziły zaprzyjaźnione dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka otrzymały upominki wykonane przez Klubowiczów a w ramach podziękowań Seniorzy dostali małe co nieco do kawy i piękną piosenkę w wykonaniu najmłodszych. Bardzo wszystkim brakowało takich spotkań.

  Więcej
 • Wyniki konkursu Wyjątkowa Rodzina

  Z przyjemnością informujemy, że konkurs art „Wyjątkowa Rodzina” został rozstrzygnięty!

  Otrzymaliśmy łącznie 23 prace.

  Dziękujemy za wszystkie wyjątkowe, pełne kolorów dzieła, poprzez które wyraziliście, czym dla Was jest rodzina.

  Więcej
 • Przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

  Konieczność wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 lub okazania potwierdzenia zaszczepienia się przeciwko COVID-19 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w dniu 27.04.2021r. przekazał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących seniorów oraz samotnych osób będących podopiecznymi tut. Ośrodka.

  Więcej
 • Konkurs plastyczny "Wyjątkowa rodzina".

  Plakat konkurs

   Współczesny świat oferuje nam intensywne przemiany w wielu dziedzinach życia. Również podstawowa grupa społeczna, jaką jest rodzina, podlega różnorakim przeobrażeniom. Zmieniają się modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje rodzinne, wreszcie samo pojęcie rodziny nie jest już tak jednoznaczne jak kiedyś. Jedno się jednak nie zmienia: rodzina – jakkolwiek rozumiana – wciąż ma ogromne znaczenie i stanowi podstawową wartość codziennego życia. Stanowi ona naturalne środowisko wychowawcze dla dziecka, kształtuje jego osobowość, postawy, wyznawane wartości oraz sposób postrzegania świata.

  Współcześnie rodzina przybiera różne formy, często odbiegające od tradycyjnie przyjętego modelu. Każda z nich jest przy tym unikalna, jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa. Jedną z takich wyjątkowych form rodziny jest Rodzina Zastępcza. Rodzina zastępcza otacza dziecko opieką, zapewnia wsparcie, dba o jego rozwój i wychowanie. Rola rodzica zastępczego jest szczególna, nieraz trudna, ale dająca satysfakcję i radość. Podarować dziecku rodzinę to najpiękniejszy dar. „Wyjątkowa rodzina” widziana oczami dzieci i młodzieży to temat konkursu artystycznego organizowanego przez Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Piekarach Śląskich z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym konkursie.
  Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej naszego Ośrodka http://www.mopr.piekary.pl/ oraz na stronie FB Działu Pieczy Zastępczej https://www.facebook.com/dpzpiekary

  Więcej
 • Życzenia świąteczne dla Rodzin Zastępczych

  Życzenia świąteczne dla Rodzin Zastępczych

  Rodzinom zastępczym
  zdrowych i radosnych
  Świąt Wielkiej Nocy,
  wiosennego nastroju i ciepła
  oraz odpoczynku w gronie rodzinnym

  życzą
  pracownicy działu Pieczy Zastępczej

  Więcej
 • Nowe obostrzenia od 27.03.2021r.

  Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

  Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami.

  Więcej
 • Klub Integracyjny nr 1 „Promyk”

  Logo Informacja

  W związku z wznowieniem działalności Klubu Integracyjnego nr 1 „Promyk”, zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach maksymalnie pięcioosobowych. W ramach działalności klubu odbywają się zajęcia o następującej tematyce:

  1. „ Magiczne słowa”- przypomnienie form grzecznościowych ( pogadanka, quizy, zabawy grupowe).
  2. Zajęcia ruchowe - inscenizacja wiosny w grach i zabawach ruchowych.
  3. „Światowy dzień białego koloru ” - doświadczenia i obserwacja naturalnych zjawisk - krystalizacja soli.
  4. „Szukanie wiosny” - zajęcia z rękodzieła ( projekt i wykonanie różnych rodzajów kwiatów, motyli oraz innych elementów wiosny.
  5. „Dzień pandy”- konkurs na wykonanie najciekawszej pandy - technika dowolna.

   

  Dużą uwagę w klubie wychowawcy przywiązują do pracy indywidualnej, dotyczącej utrwalania wiadomości zdobytych podczas lekcji online oraz na bieżąco pomagają w odrabianiu zadań domowych.
  Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie placówki , sprzyjają ogólnemu rozwojowi osobowości, poczucia piękna i estetyki.
  Istniejąca sytuacja w dobie Covid - 19 spowodowała potrzebę wsparcia działań mających na celu zminimalizowanie uciążliwości, jakie niesie ze sobą ten czas.

  Więcej
 • Informacja

  ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROGRAMÓW „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021r. I „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021.

   

  W związku ze zmianami harmonogramów rozpatrzenia wniosków przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz zmianą wysokości planowanej kwoty przeznaczonej na realizację w.w Programów w 2021r. informujmy, że istnieje konieczność ponownego opracowania dokumentacji programów, co wiąże się z opóźnieniem terminu rozpoczęcia ich realizacji.

  Więcej
 • Logo PFRON

  Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" na 2021 rok.

  Wnioski można składać w wyznaczonych terminach:
  - Moduł I od  01.03.2021r. do 31.08.2021r.
  - Moduł II od  01.03.2021r. do 10.10.2021.r. ( z tym, że wnioski dotyczące roku  akademickiego /szkolnego 2020/2021 przyjmowane są do 31.03.2021r.).
  W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł I  i Moduł II) można złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie (SOW). Warunkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. 

  Więcej
 • Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

  Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

  Więcej
 • Informacja

  Grafika wykrzyknik

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 27.01.2021r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR 

  Więcej
 • Uwaga!

  Logo PFRON

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, iż istnieje możliwość  składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem https://sow.pfron.org.pl
  W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY EPUAP lub podpis elektroniczny.

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że z dniem 5 stycznia 2021r. wznawia działanie mieszkania chronionego treningowego

  Aldona Olesińska

  Więcej
 • Informacja

  Logo Informacja

  Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w dniu 31.12.2020r. będzie czynny od 7:30 do 14:00.

  Maciej Gazda Dyrektor MOPR

  Więcej
 • Obraz klauzula RODO

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, (nr tel.: 32 288 35 74, adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl), reprezentowany przez Dyrektora – Macieja Gazdę
  ....

  Więcej