BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Kolejność załatwianych spraw - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Wszystkie indywidualne sprawy załatwiane są
przez odpowiednie komórki organizacyjne w kolejności ich wpływu do MOPR.

 

Każde nowe podanie/wniosek złożone w MOPR podlega, zgodnie z obowiązującą "instrukcją kancelaryjną", rejestracji w odpowiednim spisie spraw.

Kolejność załatwiania prowadzonych spraw, a tym samym zakończenia ich wydaniem, np. decyzji administracyjnej, nie zawsze odpowiada kolejności ich wpływu.

Spowodowane jest to różnym zakresem postępowania administracyjnego, jakie powinno być przeprowadzone w danej, indywidualnej sprawie.

Zgodnie z zasadą postępowania administracyjnego, określoną w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawy powinny być załatwione "niezwłocznie", nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu podania/wniosku do tut. MOPR.

W niektórych postępowaniach zastosowanie mają przepisy szczególne.