BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Kontakt - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 41-949 Piekary Śląskie
ul. Biskupa Nankera 103
Telefon: 32 288 35 74, 32 381 53 16, 32 287 95 03 tel/fax: 633
Sekretariat: wew. 629, 634
Adres e-mail: biuro@mopr.piekary.pl
Strona www: http://www.mopr.piekary.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.mopr.piekary.pl/
NIP: 498-01-08-463
REGON: 003455014
Adres skrytki ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka lub https://epuap.gov.pl/wps/portal

Godziny Urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek - czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:30,
wtorek - czwartek od godz. 8:00 do godz. 14:30,
piątek od godz. 8:00 do godz. 13:30.

W sprawach skarg i wniosków klientów przyjmują:
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora, we wtorki od godz. 11:00 do godz. 12:00
Kierownicy komórek organizacyjnych:
   a) poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 9:00 do godz. 11:00
   b) wtorek od godz 11:00 do 14:00
Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 14:00
W przypadkach interwencyjnych klienci przyjmowani są poza wyznaczonymi godzinami.

Wpłaty gotówkowe do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie można dokonywać w następujących godzinach:
Poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 15:00
Wtorek od godz. 11:00 do godz. 14:00
Środa od godz. 8:00 do godz. 14:00
Czwartek od godz. 11:00 do godz. 14:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Mirosława Kusz
Telefon: 32 288 35 74 wew. 642
Adres e-mail: iod@mopr.piekary.pl

Koordynator do spraw dostępności
Katarzyna Szczygłowska,
Telefon: 32 288 35 74 wew. 605
Adres e-mail: dostepnosc@mopr.piekary.pl

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Telefon: 32 287 95 03, wew. 604, kierownik działu: wew. 605

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Telefon: 32 287 95 03, wew. 607, 608, 612, kierownik działu: wew. 613
Telefon komórkowy: 515 157 482

Dział Dodatków Mieszkaniowych
Telefon: 32 287 95 03, wew. 601, 602, kierownik działu: wew. 603

Dział Aktywizacji Społecznej
Telefon: 32 287 95 03, wew. 623, kierownik działu: wew. 632
Telefon komórkowy: 532 741 517

Zespół Usług i Wsparcia Społecznego
Telefon: 32 287 95 03, wew. 623

Dział Świadczeń Rodzinnych
Piekary Śląskie, ul. Jana Długosza 92
Telefon: 32 668 65 85
Telefon komórkowy DŚR: 513 494 408, 517 943 167
Telefon komórkowy Fundusz Alimentacyjny: 532 741 589

Godziny udzielania informacji telefonicznie:
poniedziałek - piątek od godz. 10:00 do godz. 12:00

Dział Pieczy Zastępczej
Piekary Śląskie ul. Bytomska 67
Telefon: 32 288 50 04
Fax: 32 288 50 04
Telefon komórkowy: 502 942 109
Adres e-mail: dpz@mopr.piekary.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 17:00
wtorek – czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od godz. 7:30 do godz. 14:00

Punkt Interwencji Kryzysowej
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
Telefon: 32 284 19 87
Telefon komórkowy: 519 375 498
Adres e-mail: pik@mopr.piekary.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa od godz. 7:30 do godz. 18:00
wtorek, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek – od godz. 7:30 do godz. 14:00

Niebieska Karta
Ewa Sadowska: 786 862 296
Elżbieta Mazur: 504 770 910, 32 668 61 71
Magdalena Świątek: 515 246 292

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy:
wtorek od godz. 15.30
(za wyjątkiem miesięcy: lipiec, sierpień)

Zespół Ośrodków Wsparcia Dziennego
Piekary Śląskie ul. Okrzei 25
Telefon: 32 630 75 23
Telefon komórkowy: 690 488 859
Adres e-mail: ddpspiekary@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od godz. 6:00 do godz. 14:00

Dział Administracyjno - Gospodarczy
Piekary Śląskie, ul. Jana Długosza 92
Telefon: 32 668 66 45, 32 668 66 46

Dział Programów, Analiz i Sprawozdawczości - Zespół Pracy Socjalnej
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 517 943 155
Adres e-mail: bfe@mopr.piekary.pl

Klub Seniora "Radość"
Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3
Telefon: 32 630 77 39 / VOIP 13039
Adres e-mail: klubseniorapiekary@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 10:00 do godz. 16:00
Strona na Facebooku

Klub Seniora "Sielanka"
Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45
Telefon komórkowy: 786 862 354 
Adres e-mail: klubseniora-kamien@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 10:00 do godz. 16:00
Strona na Facebooku

Klub Seniora „Nadzieja”
Piekary Śląskie, ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 532 741 614
Adres e-mail: klubseniora-brzeziny@mopr.piekary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 10:00 do godz. 16:00
Strona na Facebooku

Zespół Pracy Socjalnej
Piekary Śląskie ul. Wyszyńskiego 31
Telefon: 32 630 75 24
Telefon komórkowy: 513 919 891, 515 247 957
Adres e-mail: zps@mopr.piekary.pl

Zespół Pracy Socjalnej
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 532 741 620

Zespół Usług i Wsparcia Społecznego
Piekary Śląskie ul. Wigury 5
Telefon: 32 668 61 70
Telefon komórkowy: 518 231 174
Adres e-mail: zuw@mopr.piekary.pl

Centrum Usług Społecznych
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 509 518 791
Adres e-mail: cus@mopr.piekary.pl

Centrum Usług Społecznych
Piekary Śląskie ul. Żwirki 23
Telefon komórkowy: 515 246 895
Adres e-mail: cus@piekary.pl

Zespół Asysty Rodzinnej
Piekary Śląskie ul. Oświęcimska 45
Telefon komórkowy: 518 410 524, 515 245 842, 518 410 545

Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży "Promyk"
Piekary Śląskie ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 697 217 715
Adres e-mail: swietlica1@mopr.piekary.pl

Zajęcia klubu odbywają się:
poniedziałek - piątek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Punkty terenowe pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach:

poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 17:00
wtorek od godz. 7:30 do godz. 10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 15:30
środa od godz. 7:30 do godz. 10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 15:30
piątek od godz. 7:30 do godz. 09:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 14:00

Obszar Piekary Śląskie – Centrum, Szarlej
ul. Kalwaryjska 58
Telefon: 32 668 64 35
Telefon komórkowy: 504 770 899, 515 246 302, 515 246 292

Obszar Osiedle Wieczorka, Kozłowa Góra
ul. Olimpijska 3
Telefon: 32 668 61 72
Telefon komórkowy: 515 246 673, 515 246 625, 515 246 274

Obszar Brzozowice - Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka
ul. Kusocińskiego 4
Telefon komórkowy: 518 410 519, 504 770 861, 518 410 519