BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Linki - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Przydatne linki

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekar Śląskich

www.bip.piekary.pl

Śląski Oddział PFRON

www.pfron.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

www.rops-katowice.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

www.bip.katowice.uw.gov.pl

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą o nauce

www.pajacyk.pl

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi
dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

www.rops-katowice.pl