BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Struktura organizacyjna - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Struktura organizacyjna

Dział Finansowo-Księgowy,
Dział Aktywizacji Społecznej:
    • Zespół Asysty Rodzinnej 
    • Klub Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży nr 1 "Promyk", 
    • Zespół Usług i Wsparcia Społecznego
    • Zespół Pracy Socjalnej
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej,
    • Punkty Terenowe w skład, którego wchodzi Zespół ds. Świadczeń i Zespół 1-go kontaktu
    • Zespół Realizacji Świadczeń
Dział Świadczeń Rodzinnych,
    • Zespół Obsługi Klienta
    • Zespół Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
    • Zespół Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Dział Dodatków Mieszkaniowych,
    • Zespół Obsługi Klienta
    • Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych
    • Stanowisko ds. Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych
Punkt Interwencji Kryzysowej,
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
Dział Pieczy Zastępczej,
Dział Organizacji, Kadr i Płac:
    • Zespół Spraw Pracowniczych
    • Zespół Spraw Organizacyjnych
    • Zespół Obsługi Mieszkańca
Dział Programów, Analiz i Sprawozdawczości,
   • Zespół Pracy Socjalnej
Dział Zamówień Publicznych,
Radca Prawny,
Dział informatyczny,
Samodzielne Stanowisko ds.BHP,
Samodzielne Stanowisko Inspektor Ochrony Danych,
Dział Administracyjno-Gospodarczy,
Zespół Ośrodków Wsparcia Dziennego:
    • Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
    • Klub Seniora "Sielanka" ,
    • Klub Seniora "Radość" ,
    • Klub Seniora "Nadzieja".