BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Zarząd - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Zarząd

Dyrektor - Maciej Gazda
Z-ca dyrektora - Beata Poloczek

Dział Aktywizacji Społecznej - kierownik Piotr Polok
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej - kierownik Agnieszka Kusz
Dział Świadczeń Rodzinnych -  kierownik Sylwia Katerla
Dział Dodatków Mieszkaniowych - osoba koordynująca pracę działu Beata Przybyła
Dział Pieczy Zastępczej - kierownik Agnieszka Bystrzycka
Punkt Interwencji Kryzysowej - kierownik Aldona Olesińska
Dział Finansowo-Księgowy - główna księgowa Agnieszka Wójcik
Dział Administracyjno - Gospodarczy - kierownik Klaudia Krawczyk
Dział Organizacji, Kadr i Płac - kierownik Dawid Kawałek
Zespół Ośrodków Wsparcia Dziennego - kierownik Ewa Kruk 
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - kierownik Katarzyna Szczygłowska
Dział Programów, Analiz i Sprawozdawczości - kierownik Barbara Sochacka
Dział Zamówień Publicznych - kierownik Katarzyna Boruta