BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

O Ośrodku - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

O Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich jest jednostką organizacyjną Miasta Piekary Śląskie utworzoną do realizacji, w szczególności zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Działalność Ośrodka rozpoczęła się 1 lipca 1990r., swoim zakresem obejmuje obszar administracyjny Miasta Piekary Śląskie.

Siedziba Dyrekcji Ośrodka znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa Nankera 103

Podstawowym celem Ośrodka jest organizowanie i udzielanie osobom i rodzinom wszechstronnej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w celu doprowadzenia ich do takiego stopnia bytowania, który zgodny jest z godnością człowieka. Ośrodek poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw ma zainspirować osoby te i rodziny do uaktywnienia i usamodzielnienia się, przezwyciężenia trudności życiowych i bytowych oraz integracji ze środowiskiem.

Ośrodek podejmuje również działania profilaktyczne polegające na zapobieganiu tworzenia się trudnych, niemożliwych do przezwyciężenia bez udzielania pomocy, sytuacji osób i rodzin.