BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Majątek MOPR - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacje o majątku MOPR

Majątek MOPR na dzień 31.12.2021r.
1.Budynki i budowle - 6.955.264,49
2. Środki trwałe nie wymienione w punkcie 1 - 406.660,76
3.Grunty - 91.080,33
4. Wartości niematerialne i prawne - 94.795,64
5. Pozostałe środki trwałe - 1.623.777,79
6. Wyposażenie -  87.221,82