BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Majątek MOPR

Informacje o majątku MOPR

Majątek MOPR stan na 31.12.2020r 

1. Budynki i budowle  - 6 820 327,67
2. Środki trwałe nie wymienione w punkcie 1. - 406 660,76
3. Grunty - 72 798,82
4. Wartości niematerialne i prawne - 150 057,82
5. Pozostałe środki trwałe - 1 566 540,18
6. Wyposażenie - 84 127,06