BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Wnioski o pomoc - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Załatwianie spraw

 

Przyjmowanie wniosków o pomoc:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Bpa Nanakera 103
w godzinach od 7:30 do 15:30

Punkty Terenowe
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:30 do 10:00 oraz 14:00 do 15:30
czwartek 7:30 do 10:00

Portal Informacyjno-Usługowy - http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

 

Osoba lub rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej może złożyć w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie wniosek o pomoc:

  • osobiście - wówczas zostanie spisany przez pracownika socjalnego protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie i z tą datą zostanie nadany bieg sprawie.
  • na piśmie - wówczas sprawa zostaje wpisana w rejestr kancelaryjny i skierowana do pracownika, w którego zakres czynności dana sprawa wchodzi.
  • elektronicznie - poprzez Portal Informacyjno-Usługowy. Należy pamiętać, że tak wypełniony formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski do pobrania:

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym         Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Przyjmowanie wniosków o pomoc