BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Profile - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Historia zmian

 • Artykuł : "98/2022 Usługa polegająca na udzielaniu poradnictwa psychologicznego w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wsparcia osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią w tym współuzależnionych" stworzono dnia: 2022-08-03 14:36 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "99/2022 Usługa szkoleniowa - polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Daj sobie szansę" " zmieniono dnia: 2022-08-03 12:03 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "99/2022 Usługa szkoleniowa - polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Daj sobie szansę" " stworzono dnia: 2022-08-03 11:50 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "92/2022 Świadczenie kompleksowej usługi organizacji 3-dniowej wycieczki autokarowo-promowej z Piekar Śląskich do Kopenhagi" stworzono dnia: 2022-08-03 10:22 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "81/2022 Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu ,,Daj sobie szansę”: Część I: certyfikowany kursu komputerowy ECDL PROFILE B1, Część II: certyfikowany kurs komputerowy ECDL BASE B4 " zmieniono dnia: 2022-08-01 14:35 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "93/2022 Organizacja jednodniowej imprezy o charakterze turystycznym do Złotego Stoku dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” oraz osób z ich otoczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. " stworzono dnia: 2022-08-01 12:54 przez: Agata Banasiak
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2022-08-01 11:03 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "89/2022 Usługa szkoleniowa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu małej gastronomii dla 1 uczestnika projektu pn. „Daj sobie szansę”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020" stworzono dnia: 2022-07-29 11:51 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "Zarządzenie 49/2022 w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Przyjaźni 229." stworzono dnia: 2022-07-28 13:36 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "94/2022 kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzicielskich w formie wyjazdowej dla maksymalnie 62 (nie mniej niż 55) uczestników w ramach projektu „Daj sobie szansę” " zmieniono dnia: 2022-07-27 09:52 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "92/2022 Świadczenie kompleksowej usługi organizacji 3-dniowej wycieczki autokarowo-promowej z Piekar Śląskich do Kopenhagi" stworzono dnia: 2022-07-25 10:09 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "94/2022 kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzicielskich w formie wyjazdowej dla maksymalnie 62 (nie mniej niż 55) uczestników w ramach projektu „Daj sobie szansę” " zmieniono dnia: 2022-07-22 14:03 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "94/2022 kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzicielskich w formie wyjazdowej dla maksymalnie 61 (nie mniej niż 55) uczestników w ramach projektu „Daj sobie szansę” " zmieniono dnia: 2022-07-22 13:27 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "81/2022 Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu ,,Daj sobie szansę”: Część I: certyfikowany kursu komputerowy ECDL PROFILE B1, Część II: certyfikowany kurs komputerowy ECDL BASE B4 " zmieniono dnia: 2022-07-22 12:55 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu ,,Daj sobie szansę”: Część I: certyfikowany kursu komputerowy ECDL PROFILE B1, Część II: certyfikowany kurs komputerowy ECDL BASE B4 " stworzono dnia: 2022-07-22 12:55 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "94/2022 kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzicielskich w formie wyjazdowej dla maksymalnie 61 (nie mniej niż 55) uczestników w ramach projektu „Daj sobie szansę” " stworzono dnia: 2022-07-22 10:22 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "93/2022 Organizacja jednodniowej imprezy o charakterze turystycznym do Złotego Stoku dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” oraz osób z ich otoczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. " stworzono dnia: 2022-07-20 12:45 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "89/2022 Usługa szkoleniowa - polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu małej gastronomii dla 1 uczestnika projektu "Daj sobie szansę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. " zmieniono dnia: 2022-07-20 09:55 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "89/2022 Usługa szkoleniowa - polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu małej gastronomii dla 1 uczestnika projektu "Daj sobie szansę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. " stworzono dnia: 2022-07-20 09:55 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "90/2022 Zakup i dostawa 5 poleasingowych lub nowych monitorów komputerowych." stworzono dnia: 2022-07-19 12:57 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH - Akcja informacyjno-promocyjna. " usunięto dnia: 2022-07-15 13:06 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH - Akcja informacyjno-promocyjna. " usunięto dnia: 2022-07-15 13:06 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH - Akcja informacyjno-promocyjna. " stworzono dnia: 2022-07-15 13:05 przez: Mateusz Oleksy
 • Artykuł : "81/2022 Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu ,,Daj sobie szansę” certyfikowany kursu komputerowy ECDL PROFILE B1, certyfikowany kurs komputerowy ECDL BASE B4 " zmieniono dnia: 2022-07-14 10:27 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "81/2022 Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu ,,Daj sobie szansę” certyfikowany kursu komputerowy ECDL PROFILE B1, certyfikowany kurs komputerowy ECDL BASE B4 " stworzono dnia: 2022-07-14 10:25 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "85/2022 Usługa schronienia dla osób bezdomnych z Piekar Śląskich w formie ogrzewalni w okresie od 01.10.2022r. do 31.12.2022r." stworzono dnia: 2022-07-13 12:31 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "88/2022 Zakup wraz z sukcesywną dostawą wody mineralnej dla stażystów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." zmieniono dnia: 2022-07-07 15:16 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "88/2022 Zakup wraz z sukcesywną dostawą wody mineralnej dla stażystów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich." stworzono dnia: 2022-07-07 15:15 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "Nabór na 1 stanowisko pomocnicze i obsługi: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Dziale Pieczy Zastępczej na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy." zmieniono dnia: 2022-07-04 16:23 przez: Tomasz Marek
 • Artykuł : "82/2022 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej „Kompleksowego remontu lokalu przy ul. Gen. Maczka 13 w Piekarach Śląskich dla MOPR”. " stworzono dnia: 2022-07-04 12:53 przez: Agata Banasiak