BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "100/2021 Zakup i dostawa artykułów papierniczych dla potrzeb Klubu Integracyjnego nr 1 ,,Promyk"" stworzono dnia: 2021-09-24 10:47 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "99/2021 Zakup oraz dostawa artykułów animacyjnych dla dzieci z Klubu Integracyjnego nr 1 ,,Promyk"" stworzono dnia: 2021-09-24 09:35 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "14/ZP/2021 usługa polegająca na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2021-09-23 15:10 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "97/2021 Odnowienie licencji do programu Tylda PCPR – REHABILITACJA na rok 2022." stworzono dnia: 2021-09-23 09:26 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "82/2021 usługa szkoleniowa – kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dla 1 uczestnika projektu „Daj sobie szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." zmieniono dnia: 2021-09-23 07:46 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "85/2021 Organizacja jednodniowej imprezy o charakterze turystycznym do Opola - Mosznej dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” oraz osób z ich otoczenia." zmieniono dnia: 2021-09-23 07:45 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "92/2021 Kurs operatora koparko - ładowarki kl.III dla 1 uczestnika projektu ,,Daj sobie szansę"" stworzono dnia: 2021-09-22 12:51 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "95/2021 Wykonanie 3 usług cateringowych w dniach 05.10.2021r, 12.10.2021r, 19.10.2021r." zmieniono dnia: 2021-09-22 09:01 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "Wykonanie 3 usług cateringowych w dniach 05.10.2021r, 12.10.2021r, 19.10.2021r." stworzono dnia: 2021-09-22 09:00 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : " 87/2021 Usługa szkoleniowa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przygotowaniu kursu operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli dla 3 uczestników projektu ,,Daj sobie szansę"." zmieniono dnia: 2021-09-21 08:11 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "93/2021 Odnowienie 200 licencji na oprogramowanie antywirusowe AVAST Business AntiVirus na okres 24 miesięcy." stworzono dnia: 2021-09-20 13:32 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "84/2021 Usługa szkoleniowa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu koparko - ładowarki kl.III dla 1 uczestnika projektu "Daj sobie szansę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." zmieniono dnia: 2021-09-20 11:11 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "16/ZP/2021 usługa polegająca na udzielaniu schronienia z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Piekar Śląskich, wymagającym zwiększonej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, wraz z wyżywieniem " zmieniono dnia: 2021-09-17 14:23 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "Zarządzenie 72/2021 w sprawie: zmiany w części Zarządzenia nr 64/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" stworzono dnia: 2021-09-17 09:58 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "Zarządzenie 71/2021 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej." stworzono dnia: 2021-09-16 14:36 przez: Dawid Kawałek
 • Artykuł : "82/2021 usługa szkoleniowa – kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dla 1 uczestnika projektu „Daj sobie szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020." zmieniono dnia: 2021-09-14 14:44 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "14/ZP/2021 usługa polegająca na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2021-09-14 14:32 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "77/2021 Sukcesywna dostawa 25 ton węgla typu ekogroszek" zmieniono dnia: 2021-09-14 12:42 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "81/2021 Zakup i dostawa Notebooka z systemem operacyjnym Windows 10 x64 Pro PL z datą premiery nie starszą niż 3 lata." zmieniono dnia: 2021-09-14 12:42 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "14/ZP/2021 usługa polegająca na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Piekar Śląskich wraz z wyżywieniem" zmieniono dnia: 2021-09-14 12:40 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "86/2021 Usł. szkoleniowa dla członków grup roboczych i Zespołu interpersonalnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie współpracy między instytucjami podczas realizacji procedury ,,Niebieskie karty"" zmieniono dnia: 2021-09-14 12:34 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "86/2021 Usł. szkoleniowa dla członków grup roboczych i Zespołu interpersonalnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie współpracy między instytucjami podczas realizacji procedury ,,Niebieskie karty"" zmieniono dnia: 2021-09-14 12:34 przez: Agata Banasiak
 • Artykuł : "Zarządzenie 70/2021 zmiany w części Zarządzenia nr 58/2021 Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z dnia 19.08.2021r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej." stworzono dnia: 2021-09-14 09:57 przez: Dawid Kawałek
 • Strona : "Regulaminy i sprawozdania" zmieniono dnia: 2021-09-14 06:58 przez: Michał Ramfeld
 • Artykuł : "13/ZP/2021 Usługa polegająca na udzielaniu schronienia z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym z terenu Piekar Śląskich w okresie od 01.08.2021r." zmieniono dnia: 2021-09-13 14:39 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "90/2021 Prośba o dokonanie wyceny usługi - specjalista ds zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2021-09-10 15:15 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "90/2021 Prośba o dokonanie wyceny usługi - specjalista ds zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2021-09-10 15:13 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "Prośba o dokonanie wyceny usługi - specjalista ds zamówień publicznych" stworzono dnia: 2021-09-10 15:11 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "16/ZP/2021 usługa polegająca na udzielaniu schronienia z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom z terenu Piekar Śląskich, wymagającym zwiększonej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, wraz z wyżywieniem " zmieniono dnia: 2021-09-10 14:24 przez: Katarzyna Boruta
 • Artykuł : "11/ZP/2021 usługa polegająca na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości do 93 godzin dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie" zmieniono dnia: 2021-09-10 14:05 przez: Katarzyna Boruta