BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Regulaminy i sprawozdania - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Klubu Seniora

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej